Pibellau Llinell

Pibellau Llinell

  • Pibell llinell di-dor API 5L a weldio

    Pibell llinell di-dor API 5L a weldio

    Cymhwysiad Cynnyrch Mae pibell linell yn bibell ddur a ddefnyddir i gludo olew, nwy neu ddŵr dros bellteroedd hir.Fe'i gwneir o ddur cryfder uchel a all wrthsefyll y pwysau a'r tymereddau uchel sy'n gysylltiedig â chludiant.Rhaid i bibellau llinell fodloni safonau llym a osodwyd gan sefydliadau fel Sefydliad Petroliwm America (API).Mae API 5L yn safon gyffredin ar gyfer hyn.Fe'u cynhyrchir mewn gwahanol feintiau, o bibellau diamedr bach a ddefnyddir ar gyfer plymio preswyl i bibellau diamedr mawr a ddefnyddir ...