Plygiau Pont Toddadwy

Plygiau Pont Toddadwy

 • API 11D1 Plwg Frac Toddadwy ar gyfer hollti Hydrolig

  API 11D1 Plwg Frac Toddadwy ar gyfer hollti Hydrolig

  Mae gennym y manteision canlynol gyda'n plygiau ffrac hydawdd:
  Hollol Doddadwy: Gall y plygiau hydoddi'n gyfan gwbl mewn hylifau.
  Mae Deunyddiau Metel a Rwber yn Hydawdd mewn Dŵr: Mae plwg ffrac hydoddadwy wedi'i wneud o ddeunyddiau hydoddadwy, gan gynnwys cydrannau metel a rwber, sy'n golygu y gellir toddi'r plwg cyfan.
  Cyfraddau Hydoddi Rheoledig: Gellir addasu cyfradd hydoddi'r plwg i ddiwallu gwahanol anghenion gweithredol.
  Gweddillion Isel Iawn: Ar ôl diddymu, nid yw'r plygiau ffrac hydoddadwy yn gadael unrhyw falurion na darnau gweddilliol, gan leihau'r angen am lanhau ar ôl llawdriniaeth.
  Ystod Llawn o Feintiau Ar Gael: Mae'r plygiau ar gael mewn gwahanol feintiau a modelau, gan ei gwneud yn addasadwy i wahanol feintiau casin a dyfnderoedd ffynnon.
  Yn addas ar gyfer Graddau Casio 3.5”-5.5”: Gellir defnyddio'r plygiau ar gyfer graddau casio amrywiol gyda diamedrau yn amrywio o 3.5 modfedd i 5.5 modfedd.
  Yn gydnaws â Gwahanol Lefelau Mwynoli Dŵr: Mae'r plygiau'n gydnaws â gwahanol fathau o ddŵr a lefelau mwynoli o fewn ffurfiannau ffynnon.
  Yn gydnaws ag Ystod Tymheredd Ffurfio o 25 ℃ -170 ℃: Gellir defnyddio'r plygiau mewn ffurfiannau ffynnon sy'n amrywio mewn tymheredd o 25 ° C i 170 ° C.
  Cynnig Addasu Arbennig: Wrth gwrdd â gofynion sylfaenol, gellir addasu'r plygiau hefyd yn seiliedig ar anghenion penodol y cwsmer.