Cynhaliodd Landrill Oil Tools weithgaredd: Gwarchod yr Amgylchedd

newyddion

Cynhaliodd Landrill Oil Tools weithgaredd: Gwarchod yr Amgylchedd

Gyda datblygiad cymdeithas, mae'r Amgylchedd yn gwaethygu ac yn waeth, ac mae'r ddaear yn ysgwyddo'r baich mawr, felly trefnodd Landrill weithgaredd yr wythnos diwethaf i geisio ein gorau i amddiffyn y ddaear.

srtdf (1)
srtdf (2)
srtdf (3)

Yn y gweithgaredd hwn, sylweddolom bwysigrwydd yr amgylchedd ecolegol i oroesiad dynol.Bydd Landrill hefyd yn cadw at y cysyniad o ddatblygiad sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, a bydd yn talu mwy o sylw i ddiogelu'r amgylchedd wrth ddatblygu


Amser post: Awst-11-2023